"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Innlevering av Enjoy-bonus penger

Onsdag 19.november kl.18.00 - 20.00

Mandag 24.november kl.18.00 - 20.00

Tirsdag 25.november kl.18.00 - 20.00

Viktig at dere husker på dette, så sparer dere styret for unødvendig mye ekstra arbeid i form av purring på de som ikke får levert.