"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Ny dato for årsmøte Frøya Fotball

Det innkalles herved til årsmøte i Frøya Fotball 27.mai kl.19.00

 

Alle medlemmer i Frøya Fotball har adgang til årsmøte, men man må være over 15 år og ha betalt kontingent for å ha stemmerett. Det vil iht. regler for arrangementer bli satt en begrensning på maksimalt 50 deltakere.

Eventuelle forslag til saker må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste finnes på kontoret i klubbhuset senest 1 uke før årsmøtet.

De som ønsker å være støttemedlem, med stemmerett, må sette inn kr 500,- på konto nr : 3624.67.46790

Dette må gjøres i forkant av årsmøtet.