"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Kampflytting

Ønsker man å flytte en kamp må man forholde seg til kamptidene som er satt opp, evt også egne treningstider) så må det først avtales med motstander og dommer. Deretter må kampflyttingen meldes til kretsen gjennom utfylling av dette skjemaet. Skjemaet må sendes til fotballkretsen på epost () eller faks 55 59 58 29.

For å flytte en kamp må man også sjekke at banen er ledig på tidspunktet man flytter til. Kampaktiviteten på banene finner man gjennom daglig leder på .