"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Tidligere styremedlem Ruth Mørner er gått bort

Ruth Mørner er gått bort 82 år gammel. Hun var med i styret i Idrettslaget Frøya i flere år de siste to tiårene av forrige årtusen.

Hun var et uegennyttig og fint menneske som alltid satt andre i fokus. Engasjementet kom som følge av at sønnen Jon Halvdan begynte å spille fotball i Frøya før han også kombinerte aktivitetene med volleyball.

Jon Halvdan er for øvrig aktiv i Frøya Fotball idag som trener for et av barnene sine og følger med det opp i sin romslige mors fotspor. For oss som lærte å kjenne Ruth deler vi sorgen og savnet med Jon Halvdan og familien og de mange gode minnene fra et aldeles fantastisk medmenneske.