"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Rutiner angående resultattavle

Lacie iamakey usbFrøya fotball har endelig fått opp egen resultat tavle på utsiden av hallen. I forbindelse med resultat tavlen finnes det også en egen styringsboks som må hentes ut i fra tilsynsvaktene. Tavlen og boksen vil i utgangspunktet kunne benyttes av alle lag i Frøya som skal spille kamper på 11' er banen, men det er mest hensiktsmessig at den benyttes på 11 lag.

RUTINE vedrørende styringsboks:

  1. Styringsboksen er tilgjengelig i kiosken og skal kvitteres ut av tilsynsvakt. Styringsboksen koster flere tusen kroner, og den som kvitterer ut styringsboksen er ansvarlig for boksen fram til den er kvittert inn igjen av tilsynsvakten.
  2. I helgene er det slik at det vil være tilsynsvakt tilgjengelig dersom det arrangeres 2 eller flere obligatorisk oppsatte kamper. Dersom det arrangeres 1 kamp på lørdag kan styringsboksen hentes ut fra tilsynsvakten på fredag ettermiddag eller kveld. Den som kvitterer ut styringsboksen er da ansvarlig for å få levert inn styringsboksen senest søndag kl. 10.00.
  3. Dersom det skal arrangeres 1 kamp på søndag, så kan styringsboksen kvitteres ut på søndag mellom kl 10.00 og kl. 13.00. Da skal tilsynsvakten være tilgjengelig i forbindelse med åpen hall. Den som kvitterer ut styringsboksen er ansvarlig for boksen og må levere boksen inn igjen senest kl 16.30 på mandag.

Dersom det skulle gå 2 kamper på søndag, f.eks kl. 13.00 og kl 19.00 og begge ønsker å benytte seg av tavlen, må lagene snakke sammen og bli enige om hvem som leverer inn styringsenheten til tilsynsvakten påfølgende dag.

Den kan selvfølgelig benyttes av lag som skal spille 7'er kamper, men da bør det fortrinnsvis bare være 1 kamp som går slik at det ikke blir noe forvirring rundt hvilken kamp tavlen viser. Til neste år får vi også 9'er kamper, og de vil fungere på samme måte som 11'kamp i og med at det bare kan arrangeres 1 kamp på banen. Til informasjon så vil gutter og jenter 2001 spille 9'er kamper neste år. 9'er kampene går fra 16 meter til 16 meter.

Dersom noen har noen spørsmål vedrørende styringsboksen eller resultat tavlen så kan man henvende seg til daglig leder eller fotballstyret. Husk på at vi alltid skal ha en hyggelig tone i Frøya idrett.