"Sammen skal vi skape gode opplevelser"

Litt mer info om kunstgress og ny hall

Etter at den fantastiske nyheten ble offentligjort på hjemmesiden og i pressen, har det kommet en del spørsmål blant annet om hvordan dette vil se ut, og hvor den nye hallen skal settes opp.

For å ta det enkleste først. Elverbanen vil bli som den er i dag, men med nytt gressteppe og utskiftet masse under gressteppet. Den vil dermed bli bedre og jevnere, og ikke minst ha en god drenering som gjør at vi slipper problematikken med overvann. I tillegg vil det bli merket opp for en nierbane i tillegg til to syver baner i det nye teppet.

Syverbanen lengst mot sør (vekk fra hallen) vil bli utvidet slik at den tilfredsstiller NFF sine nye mål på  en skikkelig syverbane. Her også vil det komme nytt gressteppe og utskiftninger av masse under teppet, for å få en jevnere bane og bedre drenering. I tillegg vil det bli merket opp slik at vi vil få tre femmerbaner på tvers av syverbanen. Det vil i tillegg bli kjøpt inn mål i riktig størrelse for femmerfotball.

De nærmere detaljer om hvordan banene skal merkes opp, dvs. om det blir punktmarkering  kombinert med spraymaling noen ganger i løpet av sesongen, eller  mer permanent for eksempel med gule linjer, er ikke bestemt ennå, men vil bli fastsatt av Frøya Fotball.

På syverbanen lengst mot nord (nærmest dagens hall) vil den nye hallen bli satt opp. Når denne står klar vil basket flytte ut av dagens hall og inn i den nye hallen. Dette vil gjøre at basket får en bane som tilfredsstiller kravene til NBBF. I tillegg vil fotball disponere dagens hall til innetrening.  Begge haller vil også bli brukt til en del utleie, for å skaffe inntekter til drift, men den primære bruken vil være til egne lag.

Alle tre styrene i Frøya har vært, og vil fortsatt være, både informert om og involvert i prosessen med disse prosjektene.  Det er store prosjekter, som vil skaffe oss et enda flottere anlegg, med samlet sett mye bedre kapasitet enn i dag, men som også vil være krevende å få gjennomført på en god måte, og til minst mulig forstyrrelse for den løpende sportslige aktiviteten.

Vi vil søke å informere jevnlig om fremdrift via hjemmesiden, men vitebehovet er sikkert større enn det vi har kapasitet til å oppfylle, noe vi håper på forståelse for.

For at alle kan få stille spørsmål og gi innspill, og vi kan få en god diskusjon vil det bli holdt et informasjonsmøte i klubbhuset 19.januar 2015 kl.20.00 for alle medlemmer som ønsker å høre mer om dette.  

Vi er utrolig takknemlige for gaven vi har fått, og håper alle som er glad i Frøya vil stille opp og bidra positivt til å realisere dette prosjektet til beste for våre medlemmer!

Utleie av festlokaler

Skal du arrangere et selskap? Frøya Idrett har flotte lokaler til leie med plass til ca 80 personer. Lokalet… Les mer..

Noe du leter etter?