Eryk og Maya ble bisatt lørdag 25.juli i hjembyen Lomza.

Familien er på graven hver dag med nye blomster, og har satt stor pris på den omtanken vi har vist dem. 

Vi sender i dag kondolanseprotokollen til foreldrene. Det blir også sendt hver sin krans til Maya og Eryks grav i dag.

For de som måtte ønske det så er det mulig å sende blomster til familien. Blomster kan bestilles hos Interflora på 800 40 400 eller nettsiden interflora.no. De har internasjonalt samarbeid og leverer i Polen.

Blomster eller gaver kan sendes til:

Robert Wesolowski

Dluga 20/17

18-400 Lomza

Polen