Grunnlaget legges

For å spille gode fotballkamper er det viktig at grunnlaget er bra.

I disse dager legges grunnlaget i den nye banen. Og som dere ser så er det en helt annen type masse som nå legges, i forhold til det som lå i den gamle banen.

Ellers kan en melde at arbeidet så langt har gått etter planen, og at mann er i rute i forhold til fremdriftsplanen.